Zaměstnanci v první linii

Vouchery Zlínského kraje jako odměna pracovníkům v první linii v období pandemie

Náš hotel se zapojil do projektu Zlínského kraje s názvem „Úhrada voucherů na pobyt v hromadném ubytovacím zařízení ve Zlínském kraji“.

Jeho cílem je oživení cestovního ruchu a zároveň odměna „lidem v první linii“, zaměstnancům zdravotních a sociálních služeb ve Zlínském kraji, kteří projevili zvýšené úsilí při zvládání pandemie nemoci COVID-19.

Tito pracovníci obdrží od kraje voucher v hodnotě 3 500 Kč, který budou moci uplatnit na ubytování a doprovodné služby poskytované hromadným ubytovacím zařízením ve Zlínském kraji v období od 1. září 2021 do 30. června 2022.

Podmínky pro akceptaci voucheru:

  • pobyt si mohou rezervovat pouze vybraní zaměstnanci zdravotních a sociálních služeb ve Zlínském kraji, kteří obdrželi od Zlínského kraje voucher s unikátním identifikačním kódem
  • 1 zaměstnanec má nárok pouze na 1 voucher
  • hodnota 1 voucheru je max. 3 500 Kč
  • rezervace pobytu je možná od 16.8.2021
  • pobyt musí být realizovaný v termínu od 1.9.2021 – 30.6.2022
  • držitel voucheru si musí objednat pobyt minimálně na 2 noci
  • voucher je možné uplatnit pouze na pobyt, který si držitel voucheru (tj. klient) sám objedná a uhradí (nelze uplatnit na pobyt, který plně hradí nebo na něj přispívá jiná osoba např. zaměstnavatel)
  • voucher musí být uplatněn jednorázově, nelze jej dělit
  • voucher není možné uplatnit na služby (stravování, welness) bez ubytování