Fotovoltaická elektrárna

V roce 2023 jsme spustili do provozu fotovoltaickou elektrárnu.

Projekt Snížení energetické náročnosti budovy firmy MAON Hotels s.r.o.

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0005531 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.